Convenience Stores Index Q2 2021 - Äntligen pekar försäljningen uppåt igen!

Report this content

Efter ett antal dystra kvartalsrapporter vände det det äntligen under andra kvartalet i år. Försäljningen i convenience-handeln ökade då med 1,7 procent.


Tillväxten i branschen var därmed positiv för första gången sedan fjärde kvartalet 2019.

- Äntligen vänder vår bransch uppåt och hamnar på plus. Vi ser med tillförsikt fram emot kvartal 3 där vi också kan få en extra kraft av det fina vädret, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

 

Utvecklingen sett över de fyra senaste kvartalen är -4,1 procent, jämfört med föregående fyra kvartal. Hittills i år är utvecklingen -2,1 procent.
 

- Vår bransch som helhet har ändå klarat sig bra under pandemin och vi har ingen anledning att se annat än positivt på framtiden, säger Bengt Hedlund.


 

Bilagor:
Rapport Convenience Stores Index Q2 2021
Historik Convenience Stores Index


Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt.

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Jonsson, analytiker, HUI Research, erik.jonsson@hui.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar