Convenience Stores Sweden stöttar sina medlemmar ekonomiskt med unikt stöd

Report this content

Under rådande pandemi har många butiks- och restaurangägare drabbats hårt ekonomiskt. Convenience Stores Swedens styrelse har därför nyligen beslutat att betala ut ett extraordinärt utbildningsstöd till sina medlemmar. Pengarna kommer från branschorganisationens stiftelse som har till uppgift att stötta handlare med utbildning och understöd. Totalt kan det bli upp till 1,5 miljoner kronor.

- Pengarna är tänkta att användas till att ställa om verksamhet, utbilda personal eller anpassa butiken/restaurangen till vår nya verklighet. Det kan exempelvis handla om nya kategorier, take away-försäljning, hemleveranser, våra online-utbildningar eller något annat som kedjan eller den enskilde handlaren bedömer gör skillnad. Man väljer själv exakt hur stödet används så länge syftet uppfylls, säger Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund och berättar att det rör sig om ett engångsbelopp motsvarande 1300 SEK inkl moms per medlem.

- Totalt kan det bli upp till 1,5 miljoner kronor och vi har redan ansökningar inne för cirka 1 miljon.

 

De butiker som är enskilda medlemmar söker direkt hos Convenience Stores Sweden. Är man däremot med i någon av kedjorna Direkten, MyWay, Nära Dej, Time och Sibylla, är det kedjan som  centralt sköter ansökan. I de fallen kommer också utbildningsstödet att fördelas centralt via kedjan.

- Det känns mycket bra att vår stiftelses medel kommer till användning i det svåraste läge som branschen har upplevt i sin drygt hundraåriga historia, säger Bengt Hedlund och tipsar om att de som anmäler sig som medlemmar före 1 juli också kan söka.

Då måste man självklart betala sin medlemsavgift för resten av året omgående.

 

Så här gör man för att söka:

Sänd ett mejl med rubriken ”Utbildningsstöd”  och ange  organisationsnummer, namn och kontaktuppgifter till info@conveniencestores.se  eller ring 08-505 970 30.

Tillhör man kedjorna Direkten, MyWay (ej light), Nära Dej, Time och Sibylla så ska man INTE ansöka till oss utan får mer information om detta stöd via sin kedja.

 

Läs mer om:
Stiftelsen

https://conveniencestores.se/convenience-stores-sweden/stiftelsen-spel-servicehandlarnas-understodsfond

Utbildningar
https://conveniencestores.se/medlem/medlemsformaner/44-utbildningar

För mer information, kontakta Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden AB:
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se

 

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. 

Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Branschorganisationen Convenience Stores Swedens styrelse har beslutat att stötta sina medlemmar med ett unikt ekonomiskt stöd motsvarande totalt cirka 1,5 miljoner kronor.
Twittra det här