En tobakslag värd att vänta på


Lagrådsremissen om ny tobakslag blev klar i fredags.

- Vi kan glädjande nog konstatera att regeringen tänkt förnuftigt och insett att åtgärder som exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket inte minskar nyrekryteringen av rökare. Att det blir en form av licens – även för grossister – tycker vi är bra, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Convenience Stores Sweden.


Fokus har lagts på att man vill förbjuda rökning på offentliga platser, inklusive uteserveringar. Det blir inget exponeringsförbud och inga neutrala paket.

- Vi har hela tiden hävdat att man inte blir rökare för att man ser cigarettpaket bakom  disken i en butik. Vad regeringen säkert insett, är att det är färre än tio procent som röker i Sverige idag och att andelen tack vare nya produkter och ny teknik, kommer fortsätta minska.

- Att vi slipper neutrala paket tror jag beror mycket på att man nöjer sig med den nya EU-lagen om att 65 procent av paketen ska vara täckta av varningstext. Dessutom slipper man göra ingrepp i grundlagen.

Regeringen föreslår också en tillståndsplikt för att sälja tobak. Det tycker Convenience Stores Sweden är bra, speciellt som det innefattar grossistsidan.

- Där förekommer nämligen en hel del illegal handel som nu kan stävjas. Visserligen blir det mer byråkrati, men för konsumenterna blir det tydligare vilka handlare som är seriösa.

Lagen föreslås börja gälla från1 januari 2019.

 

För mer information, kontakta:
Bengt Hedlund, vd
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se

 

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för företag inom comvenience och fast food
www.conveniencestores.se 
Organisationen ger ut branschtidningen Convenience Stores News som når samtliga detaljister och många leverantörer inom branschen
www.conveniencestoresnews.se 
Convenience Stores Sweden är en del av samarbetet inom  Butikerna

www.butikerna.org
 

Taggar:

Om oss

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt.Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.www.conveniencesstoresnews.sewww.butikerna.org

Prenumerera