Försäljningen i convenience-handeln på väg mot gamla nivåer

Report this content

Convenience-handelns försäljning minskade även under tredje kvartalet när man jämför med föregående år. Något annat var heller inte att vänta. Men minskningen har i allra högsta grad stannat av.

Försäljningen minskade bara med 3,3 procent under kvartal 3. Att jämföras med minus 11,6 procent under det förra. Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden beskriver det tredje kvartalets försäljningsutveckling som en vändning mot gamla nivåer.

- Minus 3,3 procent jämfört med samma kvartal förra året får ses som helt ok. De som fortfarande drar ner försäljningsutvecklingen är butiker som ligger nära kontorsarbetsplatser och resecentrum som fortfarande går dåligt. Detta beroende på att många jobbar hemifrån och reser mindre.
 

Bilaga: Rapport Convenience Stores Index Q3 2020

 

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt.

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Jonsson, analytiker, HUI Research, erik.jonsson@hui.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar