Inbjudan till seminarium om skademinimering i Almedalen

 

Hur kan vi underlätta övergången från cigaretter till rökfria tobaksprodukter och samtidigt stärka convenience-branschen i Sverige?


Samhället har bestämt sig för att försöka fasa ut den mest hälsofarliga tobaksvaran, cigaretten. Samtidigt är rimliga förutsättningar för försäljning av tobaksprodukter en fråga om ekonomisk överlevnad för många servicehandlare.

Genom nya restriktiva förslag riskerar även produkter som anses betydligt mindre riskfyllda att drabbas av juridiska hinder. Konsekvenserna kan bli att svenska konsumenter istället handlar sina rökfria tobaksvaror via Internet eller i våra grannländer där regelverken ser annorlunda ut. Samtidigt försvåras övergången från rökning till skademinimerande rökfria tobaksprodukter. Hur kan vi navigera oss fram mellan dessa olika vägval av tobaksprodukter, handelsintresse och folkhälsointresse?

Under seminariet kommer bland andra Claude Guiron från Philip Morris Sverige att tala om skademinimering som princip och metod för att underlätta för rökare att sluta med cigaretter. Ubbe Strihagen, VD Vapoteket, redogör för hur e-cigaretter eller så kallade vapes har bidragit till att förmå ett relativt stort antal rökare i Europa att sluta till gagn för folkhälsan. Efter presentationerna följer ett samtal under ledning av en moderator där politiker från Sveriges riksdag ansluter och kommenterar.

Moderator: Björn Berling

Praktiska detaljer

Tid: 6 juli klockan 09:00–10:00

Plats: Josbaren, Vinäger, Visby

 

Varmt välkommen!

Bengt Hedlund, VD Convenience Stores Sweden


Anmälan kan göras till:

gunilla.pihlblad@conveniencestoresnews.se

070-5509520

 

 

 

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter.  Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 
www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Taggar:

Prenumerera