Regeringens åtgärder hjälper inte convenience-branschen

Report this content


Kiosk- och servicebutiker finns av naturliga skäl ofta på lägen där människor rör sig; knutpunkter, köpcentrum, kontorsområden mm. För att dessa butiker ska överleva coronakrisen krävs en annan typ av insatser från samhällets sida, menar branschorganisationen Convenience Stores Sweden.


- Majoriteten av butiker med sådana lägen är oerhört sårbara. När deras kunder försvinner helt plötsligt så klarar de sig bara en till två veckor, säger Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund och påpekar att butikerna nästan uteslutande har färre än fem anställda.

 

- Det hjälper inte med karensdagar, permitteringsstöd och återbetalning från skattekonton. De hinner gå i konkurs innan åtgärderna når fram. Vilket i sin tur leder till kostnader på andra håll i samhällssystemet.

 

Det som skulle kunna underlätta för de drabbade är till exempel att de får styra sina egna öppettider. Idag måste man rätta sig efter hyresvärdens krav i köpcentrum och liknande. Hyreslättnader och minskade personalkostnader - med snabb effekt - kan också lindra problematiken.

 

- Butiker av det här slaget är en viktig service i samhället. Därför bör de också få rätt stöd för att kunna finnas kvar med full kraft även när pandemin klingar av, avslutar Bengt Hedlund.


För mer information, kontakta Bengt Hedlund, vd Conveneice Stores Sweden AB:
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar