Sänkta arbetsgivaravgiften för unga gynnar convenience-branschen, men …

Report this content

Regeringens förslag om sänkt arbetsgivaravgift för 19-23-åringar borde leda till att fler företagare inom convenience och fast food anställer fler unga.
- Det är mycket positivt även om vi inte förstår varför det ska tidsbegränsas och varför det inte börjar gälla direkt, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Convenience Stores Sweden.

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget aviserades i höstbudgeten och och föreslås träda i kraft den 1 april 2021. Bestämmelserna ska gälla till den 31 mars 2023.

Nedsättningen innebär sänkt skatt för företagen på cirka 7,5 miljarder kronor 2021, cirka 9 miljarder kronor 2022 och cirka 1,4 miljarder kronor 2023.

- Det är helt rätt tänkt och kan definitivt leda till fler jobb inom vår bransch vilket är bra både för företagarna och ungdomarna. Men varför bara under två år, undrar Bengt Hedlund och påminner om att när det förra gången gjordes en tillfällig sänkning, så förlorade många jobben när avgifterna höjdes igen.

Dessutom är läget sådant just nu att det är för länge att vänta till 1 april nästa år med de sänkta avgifterna.
 

För mer information, kontakta Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden AB:
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar