Stark återhämtning av försäljningen

Report this content

Redan under förra kvartalet kom vändningen. Convenience Stores Index bekräftar nu  trendbrottet då försäljningen under tredje kvartalet ökade med 4,2 procent.

Efter kvartal 2 var tillväxten i branschen positiv, om än med en mindre ökning, och man såg med tillförsikt fram emot kvartal 3.

- Äntligen vänder vår bransch rejält uppåt. Återhämtningen under tredje kvartalet är stark och nu hoppas vi att försäljningen håller i, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden och gläds med hela branschen åt de fina siffrorna


Utvecklingen sett över de fyra senaste kvartalen är -2,0 procent, jämfört med föregående fyra kvartal. Hittills i år är utvecklingen 0,2 procent.

- Återhämtningen fortsätter med positiv tillväxt för andra kvartalet i rad, säger Bengt Hedlund.Bilaga:
Rapport Convenience Stores Index Q3 2021


Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt.

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.


För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Emma Wahl, analytiker, HUI Research, emma.wahl@hui.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. Man samarbetar även med Företagarna.

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Taggar: