Utveckling ger resultat inom convenience-branschen

Idag presenteras Servicehandelsindex för tredje kvartalet och siffrorna bekräftar det som branschens aktörer räknat med ska visa sig. 

- Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla branschen och öka försäljningen som nu börjar synas, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandelsindex, ett samarbete mellan HUI Research och Svensk Servicehandel & Fast Food, visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent under det tredje kvartalet 2015.

För fem år startades Convenience Stores Sweden där branschens olika aktörer - branschorganisationer, kedjor, grossister och leverantörer - tillsammans arbetar för att öka försäljningen som minskat under ett antal år. Framför allt på grund av att konsumenterna i allt större utsträckning handlar traditionella produktkategorier, som exempelvis konfektyr och drycker, på andra ställen.

- Vi har arbetat med att ta reda på hur konsumenterna ser på vår bransch och på vad de har för behov. Samtidigt har vi genomfört utbildningar och utvecklingsprojekt, allt med samma mål – att öka försäljningen. Det resultat som presenterats idag visar att vi är på rätt väg, säger Bengt Hedlund.

I Servicehandelsindex mäts också handlarnas framtidstro och här noterades ett rekord under det tredje kvartalet. Handlarnas framtidstro ligger nu på 50 procentenheter, vilket är långt över den historiska normalnivån.

Branschen växer inte bara genom nyetableringar, försäljningen ökar i befintligt butiksbestånd.

- Visserligen får vi draghjälp av såväl inflation som räntor och att hushållens disponibla inkomst växer. Men vi är övertygade om att vi bara ser början på den utveckling som Convenience Stores Sweden satte i rullning när man började sitt arbete, avslutar Bengt Hedlund.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex

För intervju eller mer information kontakta:
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 070-862 21 91, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se
För frågor om undersökningen, Andreas Svensson, HUI Research, andreas.svensson@hui.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandel och fast food
www.svenskservicehandel.se 
Organisationen ger ut branschtidningen Convenience Stores News som når samtliga detaljister och många leverantörer inom branschen
www.conveniencestoresnews.se 
Svensk Servicehandel & Fast Food är en del av samarbetet inom Convenience Stores Sweden och paraplyorganisationen Butikerna
www.conveniencestoressweden.se
www.butikerna.org 

Taggar:

Om oss

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt.Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.www.conveniencesstoresnews.sewww.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar