Välkommen till vårt seminarium i Almedalen!

Pengarna som gick upp i rök - om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor.
Torsdag 4 juli kl 13.00 - 14.00 på Mellangatan 9 i Visby (Payex gamla tryckeri).
Vi bjuder på lunch från kl 12.30. 

Den traditionella tobaksmuggling vi tidigare sett har kompletterats med tobaksrelaterade skattebrott som ger enorma summor till den undre världen. Detta möjliggörs främst på grund av brist på skattemärkning på tobak, att punktskatt betalas först 72 dagar efter det att tobaken förts in i landet samt dåliga kontrollsystem.

Många illegala cigaretter som sålts i Sverige under flera år har inte smugglats in, utan de har köpts helt lagligt av svenska tobaksgrossister. Trots att de lagligt förts in i landet blev resultatet att den svenska staten gick miste om en halv miljard kronor. Då man som tobaksgrossist i Sverige inte måste betala punktskatt på cigaretter innan man säljer dem, utan får göra det i efterhand, har detta varit möjligt.

Omständigheterna gör att många småföretagare har en närmast omöjlig konkurrenssituation att förhålla sig till på en legal marknad när den illegala marknaden blir allt större och sämre kontrollerad. Hur har den utvecklingen varit möjlig och vad måste göras för att stoppa den? Vad måste göras för att säkerställa att företagare som följer lagen inte straffas, och att skattepengarna hamnar där de ska, hos den svenska staten som har mandat att fördela dem?

Medverkande:

Johan Pehrson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (FP)
Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)
Anna-Karin Lindqvist, sektionschef punktskattekontoret storföretag, Skatteverket
Representant, Ekobrottsmyndigheten
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
Gunilla Pihlblad, informationschef Svensk Servicehandel & Fast Food, moderator 

För ytterligare information kontakta Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
08-505 970 31, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandeln och fast food-näringen.  
www.svenskservicehandel.se

Taggar: