Välkommen till vårt seminarium i Almedalen: Pengarna som gick upp i rök - skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor

Torsdag 4 juli kl 13:00 – 14:00

Mellangatan 9 Visby (Payex gamla tryckeri)

Vi bjuder på lunch från kl 12:30.

Den traditionella tobakssmugglingen har kompletterats med tobaksrelaterade skattebrott som ger enorma summor till den undre världen. Detta möjliggörs främst på grund av brist på skattemärkning på tobak, att punktskatt betalas först 72 dagar efter det att tobaken förts in i landet samt på grund av dåliga kontrollsystem.

Medverkande är Johan Pehrson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för FP, Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food samt representanter för Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.

Mer information i den bifogade foldern.

För ytterligare information kontakta Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
08-505 970 31, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandeln och fast food-näringen.  
www.svenskservicehandel.se

Prenumerera

Dokument & länkar