Välkommet att Alliansen stöder vår linje


Alliansens ledamöter i Mediegrundlagskommittén reserverar sig mot förändringar i Tryckfrihetsförordningen eftersom det bland annat kan äventyra varumärkesrätten.

Convenience Stores Sweden välkomnar reservationen, som gör det svårare för regeringen att införa åtgärder som stimulerar illegal handel och som slår undan benen på seriösa handlare.


Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt utredning som haft att se över en rad komplicerade frågor. En sådan är om ett införande av neutrala tobaksförpackningar skulle kräva ändring av Tryckfrihetsförordningen – och hur en sådan i så fall skulle gå till.

Beställningen kommer från folkhälsominister Gabriel Wikström. Utredningen har granskat frågan, men när slutbetänkandet överlämnades reserverade sig Alliansens ledamöter med motiveringen att neutrala förpackningar:

  • Strider mot de principer som styr grundlagarna
  • Inte minst ur ett tryckfrihetsperspektiv är frågan ytterst tveksam
  • Att innehåll och utseende av en tryckt skrift helt styrs av staten är uppenbarligen ett stort ingrepp och därmed ett klart brott mot den nuvarande lagstiftningen.
  • Det skulle också vara ett stort ingripande i varumärkesrätten och regeringsformens skydd för äganderätten


Convenience Stores Sweden välkomnar ställningstagandet, eftersom neutrala förpackningar befaras öka den illegala försäljningen av tobak, till men för seriösa handlare.

- För många av våra medlemmar, särskilt mindre butiker i glesbygd, skulle det innebära dödsstöten. Därför hoppas vi att regeringen nu lägger alla sådana tankar åt sidan, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.


För mer information, kontakta: bengt.hedlund@conveniencestores.se, 08-505 970 31


Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 
www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Om oss

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt.Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.www.conveniencesstoresnews.sewww.butikerna.org

Prenumerera

Media

Media