”Värsta butiken” har nu blivit bästa


Från otydlig och inte maximalt utnyttjad, till väl signalerande budskap och en helt ny avdelning. Citybutiken i Västervik har gjort en resa som kommer att leda till såväl ökad försäljning som bättre lönsamhet. Detta tack vare ”Värsta butiken”, ett projekt av Framtidsgruppen inom branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

 

Inom loppet av ett drygt år har innehavarna av butiken, Annelie Folkesson och Nimes Patel, jobbat för att tänka i nya banor. Vad ska vårt budskap vara? Vilka kunder vill vi nå? Hur ska butiken se ut och hur ska vi få den maximalt lönsam?

Detta har man gjort tillsammans med Framtidsgruppen i projektet som Svensk Servicehandel & Fast Food lite uppkäftigt döpte till ”Värsta butiken” när det drog i gång för cirka ett och ett halvt år sedan.

- Det handlade om att hitta en butik som var inte bara var ”värsta” utan också hade potential. Citybutiken blev perfekt eftersom det verkligen fanns en vilja till förändring och även ekonomiska möjligheter att utveckla., säger Maria Mannebratt, projektledare.

Syftet är att använda Citybutiken Café 13, som den numera heter, som ett exempel på hur förändringar kan göras och hur investeringar kan löna sig. Med hjälp av butiksplanering och ny inredning samt satsning på en helt ny cafédel, ökar nu försäljningen precis som man räknat med.

Nästa steg i projektet är uppföljning. Hur mycket ökar den? Blir även lönsamheten bättre? Kommer det nya kunder? Ska det vidtas ytterligare åtgärder?

- Vi tittar på detta vecka för vecka och sammanställer längre fram resultatet, säger Maria Mannebratt och rekommenderar en titt på sjumintersfilmen om hur Värsta butiken blev bästa.

https://www.youtube.com/watch?v=YWln9-sxYZQ

 

 

För ytterligare information kontakta Maria Mannebratt, Svensk Servicehandel & Fast Food
08-505 970 36, maria.mannebratt@svenskservicehandel.se


Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandel och fast food
www.svenskservicehandel.se 
Organisationen ger ut branschtidningen Convenience Stores News som når samtliga detaljister och många leverantörer inom branschen
www.conveniencestoresnews.se 
Svensk Servicehandel & Fast Food är en del av samarbetet inom Convenience Stores Sweden och paraplyorganisationen Butikerna
www.conveniencestoressweden.se
www.butikerna.org 

Om oss

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt.Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.www.conveniencesstoresnews.sewww.butikerna.org

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar