Årsredovisningen 2017 offentliggjord

Creades årsredovisning 2017 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:

http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/ 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 12 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum tisdagen den 10 april, klockan 16.00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 13 mars 2018

Creades AB (publ)


Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt at offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2018, klockan 11:00. 

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDCreades bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. 59 procent av bolagets substans överfördes till det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Creades värdepappersportfölj består till 70-75% av noterade innehav och till 20-25% av onoterade innehav. Substansvärdet i Creades uppgick per sista december 2020 till SEK 7 995 mn. AFFÄRSIDÉCreades är ett investeringsbolag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare främst genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska och nordiska företag. STRATEGIBolagets strategi är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna.Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HANDELCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan dess handlades aktien på First North sedan februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar