Dela

Citat

Vi har följt och imponerats av Apotea och dess ledning under en längre tid. Bolaget uppfyller alla de kriterier vi letar efter i våra investeringar – En disruptiv affärsmodell med mycket starkt kundfokus under ledning av ett bevisat framgångsrikt grundarteam. Vi ser mycket fram emot att få vara med och bidra till bolagets fortsatta utveckling
Creades VD John Hedberg
Vi är mycket glada över att få Creades som delägare. Deras kompetens och erfarenhet kommer att gynna Apotea och vi ser fram emot ett nära samarbete
Apoteas VD Pär Svärdson
Stefan har på ett mycket förtjänstfullt sätt varit central i skapandet av Creades och i den goda värdeutveckling som bolaget visat. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag uttrycka en stor tacksamhet för vad Stefan har bidragit med under sina år hos Creades. Bolaget består idag av en portfölj konkurrenskraftiga företag.
Sven Hagströmer
Creades har en portfölj av attraktiva företag och en stark finansiell ställning. Detta ger att det är en för bolaget lämplig tidpunkt för mig att välja att gå vidare. Jag har länge velat driva min egen investeringsfirma och tiden på Creades har givit mig möjligheten att förverkliga detta. Det har varit en rolig och spännande tid att vara VD för Creades.
Stefan Charette
När vi investerade i Klarna 2007 omsatte bolaget 30 Mkr, 2013 översteg omsättningen 1,5 miljarder kr, och bolaget har till skillnad från många andra snabbväxande företag gjort vinst varje år. Klarna har under den här tiden utvecklats från ett litet lokalt företag till att redan före det aviserade förvärvet av tyska SOFORT vara en internationell koncern med verksamhet i åtta länder med 900 anställda och 13 miljoner slutkonsumenter som har genomfört över 80 miljoner transaktioner. 2012 uppgick transaktionsvolymen till 1,8 miljarder euro. Med förvärvet kommer dessa siffror bli än mer imponerande. De vi har att tacka för denna fantastiska entreprenörsresa är framför allt bolagets grundartrio, Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson, men hela personalen på Klarna har imponerat i sin professionalism och exekveringsförmåga. Klarnas grundare har visat att man som handlingskraftig entreprenör i Sverige fortfarande kan bygga fantastiska, lönsamma företag med start från noll.
Sven Hagströmer
Vi har haft en fantastisk resa med Klarna, och en investering som ger 32 ggr investerat kapital är svårslaget. Att vi nu avyttrar våra aktier beror inte på att vi inte längre tror på Klarna, bolaget ser ut att gå en fortsatt ljus framtid till mötes. Vårt successivt minskade ägande har dock medfört att Creades roll i företaget förändrats. Vi har en vilja att vara aktiva ägare i de företag vi investerar i, och denna avyttring skall ses i ljuset av detta. Vi önskar bolaget all lycka i framtiden.
Stefan Charette
Inlösenerbjudandet är att se som en åtgärd för att minska substansrabatten där Creades aktieägare erbjuds att realisera det fulla värdet för en del av sitt innehav. Med nuvarande substansrabatt bedömer vi att detta är ett mer förmånligt tillvägagångssätt för att återföra värde till aktieägarna än t.ex. utdelning.
Sven Hagströmer
Förutom aktieägarnas möjlighet att realisera det fulla värdet på en del av sitt innehav i Creades skapas en bättre balans i Creades portfölj. Avanza som utgör den största delen av inlösenlikviden är även Creades största enskilda innehav. Genom inlösenerbjudandet erbjuds aktieägarna större valfrihet gällande sin exponering mot Avanza.
Stefan Charette
Det är positivt att personalen vill delta som ägare i Klarna, och vi är glada att kunna bidra till detta. Det stärker känslan av delaktighet i bolagets framgång och ger anställda en möjlighet att få del i den värdeuppgång de är med och skapar.
Stefan Charette, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Media