Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Report this content

Avkastning på substansvärdet med 82 procent

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +82 (+30) procent. OMXSGI avkastade under samma period +15 (+35) procent
  • Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +24 (+11) procent. OMXSGI avkastade under samma period +6 (+10) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till 292,57 (87,09) för perioden och 124,35 (36,74) för kvartalet
  • Utdelning till aktieägarna föreslås med 14,00 (föregående år 14,00+ engångsutdelning om 10,50) kronor att utbetalas över fyra kvartal med 3,50 kronor per kvartal
  • I samband med en transaktion i december värderades det befintliga innehavet i Instabox upp med SEK 62 mn och Creades förvärvade därtill ytterligare aktier i Instabox för SEK 140 mn.
  • I samband med en transaktion i december värderades innehavet i Tink upp med SEK 131 mn och en delavyttring om SEK 108 mn gjordes
     

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2020 finns i bifogad PDF.

 

Stockholm den 26 januari 2021

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.
 

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021, klockan 08:30 CET.

                                                                                                               

  

Taggar:

Dokument & länkar