Creades ingår ett nytt optionsavtal med Avanzas VD Johan Prom

Avanza Holding AB’s (”Avanzas”) 3-åriga incitamentsprogram för anställda stängdes 25 augusti 2017. Då Johan Prom kommer att lämna bolaget i november har istället Creades ingått ett optionsavtal med Johan Prom, som ska löpa fram till november i år då Johan Prom lämnar bolaget. Avtalet har ingåtts på marknadsmässiga villkor och innebär att Creades ställer ut 5 000 köpoptioner i aktier i Avanza Bank Holding AB. Varje option ger rättighet att köpa en Avanzaaktie till ett lösenpris om 354,70 kronor per aktie under perioden 16-30 november 2017. Priset på optionen är fastställt enligt Black & Scholesmodellen och är i linje med Avanzas officiella program, men med kortare löptid och annat lösenpris.

Avanzas näst största ägare Biovestor, som också är störste ägare i Creades, har ingått ett motsvarande optionsavtal med Johan Prom.

Sammanlagt har Johan Prom idag köpt 10 000 köpoptioner i Avanza från Creades och Biovestor.

Johan Proms befintliga optioner, som köptes i november 2016, löper fram till 31 augusti 2017 och kan lösas in till en kurs om 349,29. I praktiken innebär det att Johan Prom under en kort tid äger 20 000 köpoptioner.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 28 augusti 2017
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 28 augusti, kl  17.30.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 5,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Stillfront, Addnode, Midsona, Apotea, Tink, Instabox samt dotterbolagen StickerApp (tidigare PRNT Printing Solutions), Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare. Creades huvudfokus är investeringar i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag men även aktiv förvaltning av noterade innehav med fokus på bolag vi bedömer ha potential för långsiktig överavkastning. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar