Substansvärde per 2021-02-28

Report this content

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-februari 2021 uppgår till +8,3 %. OMXSGI avkastade +5,6 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 28 februari 2021 till 691 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 mars 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2021, kl. 08.30

Taggar:

Dokument & länkar