Valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2019:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Spiltan Fonder AB, Carnegie Särskilda Pensionsfond II och SEB Fonder. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB
  • Axel Calissendorf, som representerar Carnegie Särskilda Pensionsfond II och
  • Hans Ek, som representerar SEB Fonder.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, utsågs 2019 till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2020, som avses hållas den 21 april 2020, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 17 oktober 2019

Sven Hagströmer

Taggar:

Dokument & länkar