Andreas Forssell slutar som VD för Crown Energy AB

Report this content

INSIDERINFORMATION: VD Andreas Forssell har meddelat Crown Energy AB (publ)’s styrelse att han önskar sluta som VD. Andreas Forssell kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt sex månader. Mot denna bakgrund påbörjar styrelsen arbetet med utvärdering av möjliga efterträdare till Andreas Forssell.

Andreas Forssell har arbetat i Crown Energy AB sedan 2011 och har varit VD sedan 2015. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att finna en efterträdare. Andreas Forssell kvarstår som VD tills en efterträdare är på plats, dock längst till och med den 7 december 2021. Andreas Forssell lämnar för en liknande roll i en annan industri.

Crown Energy vill tacka Andreas Forssell för alla år i Crown Energys tjänst i uppbyg-gnaden och diversifieringen av tillgångs- och investeringsbasen och för att säkerställa ett antal strategiska milstolpar för bolaget genom åren, som tex utfarmning av Block 2B i Sydafrika, genomförandet av kapitalanskaffning från Cement Fund, och samman-slagning/förvärv av ESI Group S.A. med dess fastighetsverksamhet in i Crown Energy, och på så sätt nå en kombination av kassaflödesgenererande verksamhet samt invest-eringstillgångar. Crown Energy tillönskar Andreas Forssell all lycka och framgång i kommande utmaningar”, säger Pierre-Emmanuel Weil, Styrelsens ordförande.

Efter många spännande och utvecklande år på Crown Energy är det med blandade känslor jag har fattat beslutet att gå vidare. Men Crown Energy är väl positionerat för att kapitalisera på sina tillgångar, både inom affärsområdet Energy, såväl som inom Asset Development and Management. Jag är övertygad att Crown Energy kommer att ha en fortsatt framgångsrik utveckling framöver”, säger Andreas Forssell, Crown Energys avgående vd.

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-08 08:30 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta

Pierre-Emmanuel Weil, styrelsens ordförande Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

 

Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se