Crown Energy AB bekräftar mottagandet av delbetalning på USD 75 miljoner

Report this content

Insiderinformation: Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") är glada att informera marknaden om att den första delbetalningen om USD 75 miljoner mottagits på Bolagets konto idag, enligt det undertecknade avtalet daterad den 20 oktober 2021.

Den 20 oktober 2021 ingick Crown Energy ett avtal enligt vilket köparen har rätt att förvärva (eller begära förköpsrätt över) Crown Energys olje- och gastillgångar (med undantag för verksamhet i Sydafrika). 

Crown Energy meddelar idag att den första delbetalningen på USD 75 miljoner har mottagits på Bolagets konto. Det motsvarar 647 miljoner kronor vid tidpunkten för pressmeddelandet.

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 13:00 CET.

MER INFORMATION

Yoav Ben-Eli, vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera