Crown Energy AB och Proger Spa har ömsesidigt sagt upp konsultavtal som ingicks 2017

Report this content

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy”) meddelar att Crown Energy och Proger Spa ömsesidigt har beslutat att avsluta sitt samarbete och därmed säga upp det konsultavtal som ingicks 2017.

Proger Spa har anlitats av Crown Energy som en teknisk, operationell och säkerhetskonsult, i syfte att utveckla Crown Energys rättigheter avseende PSA (Production Sharing Agreement) relaterad till Salah ad-Din regionen i Irak.

Crown Energy och Yoav Ben-Eli tackar Proger Spa för deras tjänster till Crown Energy, som utförs på ett professionellt sätt och till full tillfredställelse av Crown Energys ledning.

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 08:30 CET.

MER INFORMATION

Yoav Ben-Eli, vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se