Yoav Ben-Eli tillträder som VD för Crown Energy AB

Report this content

15 september har Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) meddelade att Yoav Ben-Eli har utsetts som ny VD förutsatt att Bolagsverket beviljar dispens från kravet på bosättning inom EES enligt 8 kapitlet 30 § aktiebolagslagen (2005:551).

Dispens är nu beviljat av Bolagsverket och Yoav Ben-Eli har tillträtt som VD och Andreas Forssell kommer tillsvidare att fortsätta som vice VD i Bolaget.

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 08:30 CET.

MER INFORMATION

Yoav Ben-Eli, vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera