Första handelsdag för teckningsoption av serie 12

CybAero meddelar idag att den första handelsdagen för teckningsoptioner av serie 12 blir den 8 februari 2018. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 12 berättigar till teckning av en (1) aktie till en kurs om 5,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum i enighet med villkoren från och med den 13 september 2018 till och med den 28 september 2018.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen har registrerats hos bolagsverket och det totala antalet aktier uppgår till 15 242 293 stycken, vilket innebär ett aktiekapital om 53 348 025,50 SEK. Detta är en justering av de tidigare preliminära siffrorna som kommunicerades den 15 december 2017 om 15 293 293 aktier och ett aktiekapital om 53 526 525,50 SEK.

Namn: Cybaero AB TO 12
Kortnamn: CBA TO 12
ISIN: SE0010573147
Första dag för handel: 8 februari 2018
Sista dag för handel: 26 september 2018
Antal utestående TO 12: 9 064 808

För mer information, kontakta:
Johan Ahlström, CybAero AB, tel: +46 734 03 95 01
E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero


Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 35 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument & länkar