Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare för bolagets projekt inom autoimmuna sjukdomar.

Professor Holmdahl har lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap inom immunologi och autoimmuna sjukdomar. Rikard Holmdahl är läkare och har doktorerat i immunologi vid Uppsala universitet samt har haft ett flertal seniora vetenskapliga roller inom akademin. 1990 fick han en forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet och 1993 flyttade han sin forskningsgrupp (Medical Inflammation Research) till Lunds universitet, där han accepterade en professur. Sedan 2008 innehar Rikard Holmdahl en professur vid Karolinska Institutet (KI), och sedan 2014 ingår han i Nobel-kommittén. Vid sidan av sin tjänst på KI är han även vetenskaplig rådgivare och konsult i biotekniska och biomedicinska bolag.

“Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Rikard Holmdahl till vårt vetenskapliga råd med all den viktiga erfarenhet från den tidiga utvecklingen av läkemedelskandidaten Rabeximod han har med sig från OxyPharma. Dessutom kommer hans erfarenheter inom MS att vara till stort stöd för vårt T20K-projekt. Han kommer att bidra till att stärka vår position inom det vetenskapliga fältet för både ledgångsreumatism och MS och stödja Cyxone i arbetet med att ta Rabeximod och T20K närmare läkemedelsgodkännande för att hjälpa de patienter som lider av ledgångsreumatism och MS till en bättre livskvalité” sager VD Tara Heitner.

Professor Rikard Holmdahl kommenterar: “Jag ser fram emot att stödja Cyxones team i arbetet med att utveckla läkemedelskandidaterna T20K och Rabeximod och ta dem närmare marknaden. Jag har arbetat inom båda sjukdomsområdena ledgångsreumatism och MS i många år och har sett det stora behovet av att ta fram behandlingar som är både säkrare och lättare att administrera för patienterna. Det är min starka övertygelse att både T20K och Rabeximod har potential att fylla det behovet.”

Kontakt
Tara Heitner, VD
Telefon: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com 
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar