• news.cision.com/
  • Cyxone/
  • Cyxone inleder prekliniska genomförbarhetsstudier för att optimera vidare utveckling av läkemedelskandidaten T20K för multipel skleros

Cyxone inleder prekliniska genomförbarhetsstudier för att optimera vidare utveckling av läkemedelskandidaten T20K för multipel skleros

Report this content

Cyxone meddelade idag att man inleder nödvändiga prekliniska studier för att kunna driva T20K-projektet vidare. Bolaget kommer att utse en kontraktstillverkare (Contract Manufacturing Organization, CMO) för att etablera en ny tillverkningsprocess för att producera den större mängd GMP-material (Good Manufacturing Practice) som behövs i ytterligare prekliniska och kliniska studier.

Parallellt med att utvecklingsarbetet för att ta fram en oral administreringsform fortsätter har Cyxone även beslutat att påbörja en genomförbarhetsstudie (eng: feasibility study) under andra kvartalet 2021 för en subkutan administreringsform. Vidare kommer utvecklingsarbetet av biomarkörer som stöd för båda administreringsformerna att färdigställas.

"Vi har ägnat det senaste året åt att undersöka olika alternativ för tillverkning av T20K och vi är nu redo att välja en partner och initiera detta kritiska steg. Resultatet av denna studie syftar till att ge Cyxone ett underlag för utveckling av en robust och skalbar tillverkningsprocess för läkemedelssubstansen i mängder som är mer än tillräckliga för att driva T20K-programmet framåt," säger Tara Heitner, VD. Genomförandet av studier för alternativa administreringsformer och utvecklingsarbetet med biomarkörer för T20K innebär också att risken minskar i läkemedelsutvecklingen och kommer att stödja övergången till kliniska studier. Jag är väldigt nöjd med de framsteg vi har gjort under det senaste året.”

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar