• news.cision.com/
  • Cyxone/
  • Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Report this content

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget, tillsammans med sin akademiska partner Medical University of Vienna, har fortsatt att undersöka läkemedelskandidaten T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist. En kombination som i prekliniska experiment visar lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros. Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.

Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som uppstår när immunsystemet felaktigt angriper och bryter ner myelin, det skyddande hölje som omger nerverna i det centrala nervsystemet (CNS). Dagens tillgängliga farmakologiska behandlingar används främst under de aktiva perioderna av sjukdomen och medför ofta problem med tolerabilitet och säkerhet vilket leder till biverkningar. Det finns dessutom inga behandlingar som i nuläget kan stimulera remyelinering i sena stadier av MS.

Cyxone utvecklar T20K – en nästa generations läkemedelskandidat mot MS. Nya lovande prekliniska resultat som bygger på forskning från Cyxones akademiska partner Medical University of Vienna (MedUni Vienna) stärker bevisen för att T20K fungerar som en potent ligand till kappaopioidreceptorn (kOR). Receptorn har nyligen visats spela en viktig roll i remyelinering av neuroner och är även involverad i immundämpande och antiinflammatoriska aktiviteter, vilket gör den till en lämplig måltavla för behandling i såväl tidiga som sena stadier av MS.

"Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete med forskare vid Medical University of Vienna har genererat data som i en laboratoriemodell ytterligare stödjer fördelarna med T20K/kOR kombinationsbehandling. Resultaten öppnar för möjligheten att behandla en mer omfattande grupp MS-patienter i framtiden och adressera ett bredare spektrum av komplikationer och symtom som uppstår i samband med sjukdomen. Dessa möjligheter kan väsentligt öka värdet för både patienter och sjukvårdssystem, säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

De nya uppgifterna stöder företagets patentansökan som lämnades in i mars 2020 och offentliggjordes den 23 september 2021, med titeln "Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for MS therapy". Patentet berör kombinationen av T20K och kOR-agonister som en möjlig behandling vid MS. Samarbetet med MedUni Vienna är planerat att fortsätta.

"Dessa nya data är mycket spännande. Vårt fokus fortsätter att ligga på T20K som en monoterapi inom MS. Framöver kommer vi dock också försöka utnyttja T20K i kombination med kända opioidläkemedel för att nyttja dess immundämpande effekter. Detta kan vara fördelaktigt för att minska skov och progression av MS och vi ser också möjlighet till remyelinering", säger Dr Gruber, professor vid Medical University of Vienna och en av uppfinnarna av tekniken.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar