Cyxones cyklotid visar lovande initiala resultat i en pilotstudie i IBD

Report this content

Cyxone meddelade idag att första fasen av pilotstudien av deras cyklotid mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har slutförts enligt plan. Studien genomfördes efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som observerat Cyxones forskningsarbete med läkemedelskandidaten T20K mot multipel skleros (MS). Intresse visades över upptäckten att cyklotiden hämmar en nyckelfaktor för inflammatoriska sjukdomar, IL2, och dessutom verkar ansamlas i tarm och mjälte, de organ som anses vara involverat vid IBD. Resultat från studiens första fas visar en positiv effekt på lymfkörtlarna vilket indikerar att cyklotiden reducerar T-cell aktivitet, som anses vara en bidragande faktor till den okontrollerade inflammation som uppstår i IBD.

Pilotstudiens syfte var att undersöka cyklotidens effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i en akut djurmodell för IBD. Första fasen med den aggressiva akuta modellen är nu slutförd med initiala resultat som påvisar effekt på lymfkörtlarna. Detta tyder på att cyklotider mildrar T-cellsaktiviteten, vilket skulle kunna reducera inflammationen för de som lider av IBD. Denna design har ännu inte påvisat klinisk förbättring av IBD-symptom, vilket kommer att vidare undersökas i den andra fasen som använder en djurmodell mer lik IBD i sin natur. Studieledarna vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike, och Cyxone analyserar nu all data från den första fasen. 

Ungefär 1,3 miljoner människor världen över är drabbade av den inflammatoriska tarmsjukdomen IBD. Det finns ett stort behov av bättre läkemedel och förståelse av de underliggande orsakerna i IBD, då det idag inte finns någon bot.

“Vi tycker att det är mycket viktigt att samarbeta med andra inom industrin för att kunna driva forskning och utveckling snabbare framåt mot ett gemensamt mål av att förbättra livskvalitén för människor med autoimmuna sjukdomar. Så när vi fick frågan att undersöka effekten av cyklotider i IBD från ett läkemedelsbolag som såg bra potential i det, beslöt vi oss för att göra detta,” kommenterade Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone. ”Vi känner oss stärkta i att cyklotiden verkar mildra T-cellsaktiviteten, vilket är mycket positivt och av ännu större vikt för behandling av kronisk IBD. Vi arbetar därför med vidare analys av data, innan vi slutgiltigt bestämmer om IBD kommer att ingå i Cyxones strategi för autoimmuna sjukdomar.”  

Framgent så utvärderar Cyxone och dess experter i Wien och Freiburg noga resultaten från pilotstudien som kommer att ligga till grund för hur fortsatta djurstudier kommer att planeras. En av möjligheterna som övervägs är att studera effekterna i möss som spontant utvecklar IBD-symptom över en längre tidsperiod. Den genomförda pilotstudien av mindre omfattning är endast avsedd att ge en indikation på utfallet innan ett potentiellt pre-kliniskt program startas.   

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21

221 22 Malmö
ww.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar