• news.cision.com/
  • Cyxone/
  • Världsledande reumatologi-expert, professor Costantino Pitzalis, inleder samarbete med Cyxone om Rabeximod fas 2b-studie

Världsledande reumatologi-expert, professor Costantino Pitzalis, inleder samarbete med Cyxone om Rabeximod fas 2b-studie

Report this content

Cyxone meddelar idag att företaget har inlett ett samarbete med professor Costantino Pitzalis, Versus Arthritis Professor i reumatologi på the William Harvey Research Institute, Barts och The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London. I egenskap av världsledande expert inom patobiologi, translationell forskning och biopsi-drivna kliniska studier kommer professor Pitzalis att bidra med ovärderlig expertis och know-how till arbetet med designen av kliniska studier för reumatoid artrit (RA), och blir därmed central i Cyxones planerade kliniska studie av läkemedelskandidaten Rabeximod.

Professor Pitzalis är Deputy Director på the William Harvey Research Institute och Head of the Centre for Experimental Medicine and Rheumatology, där han leder ett forskningsteam bestående av cirka 50 forskare - inklusive kliniker - och har publicerat över 290 expertgranskade artiklar inom områdena inflammation, immunitet och artrit. Hans forskning fokuserar särskilt på cellulära och molekylära mekanismer bakom inflammation och autoimmunitet vid kroniska reumatiska tillstånd - i synnerhet reumatoid artrit. Professor Pitzalis har varit involverad i utvecklingen av flera nyligen godkända RA-behandlingar och är ledande när det kommer till innovativ design av kliniska studier. Under 2020 författade han en översiktsartikel som publicerades i Nature Reviews Rheumatology med namnet Transforming clinical trials in rheumatology towards patient-centric precision medicine.

Som en del av samarbetet med Cyxone har professor Pitzalis tillsammans med en grupp världsledande internationella reumatologer varit rådgivare till Cyxone när det gäller den uppdaterade designen av fas 2b-studien. Expertgruppen samlar ett brett spektrum av kompetenser inom reumatologi och har målmedvetet arbetat med att finjustera och optimera designen av Cyxones nästa kliniska fas 2b-studie med Rabeximod, som bygger vidare på de lovande resultaten från försöken i fas 2a. Inom ramen för samarbetet kommer Cyxone också försöka inkludera ex vivo-studier för att få en fördjupad kunskap om verkningsmekanismen och därmed eventuellt kunna utöka användningen av läkemedlet till andra sjukdomsindikationer. Genom att nästa studie genomförs i samarbete med professor Pitzalis kommer Cyxone också att få möjlighet att inkludera biopsi-drivna endpoints för att definiera Rabeximods verkningsmekanism på immunceller i leden och få viktiga biomarkörer som tidiga indikationer på behandlingens effektivitet.

“Jag är glad och förväntansfull över att inleda samarbetet med Cyxone och ser fram emot att utveckla deras unika läkemedelskandidat Rabeximod, som nu är på väg in kliniska fas 2b-försök. Verkningsmekanismen för Rabeximod skiljer sig från de behandlingar som nu existerar och erbjuder en väg mot funktionell modulering av makrofager - viktiga celler i synovial patologi och RA-patogenes genom att hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner som är kritiska för att driva sjukdomen och strukturskadan i leden.” säger professor Pitzalis. “Verkningsmekanismen, tillsammans med oral tillgänglighet och säkerhetsprofilen, gör Rabeximod till en potentiellt idealisk kandidat för behandling av sjukdomen i första hand (first-line-treatment). Professor Pitzalis fortsätter “Det finns ett stort uppdämt behov på grund av mångfalden av biverkningarna vid behandling med Methotrexate - illamående som kan bestå i 2-3 dagar efter dosering, vilket leder till att patienter i lägre grad följer doseringsrekommendationerna. Om ett annat läkemedel med samma effekt som Methotrexate men med en bättre säkerhets-/tolerans-profil blir tillgängligt hade det tillfredsställt ett stort behov. Jag ser fram emot att arbeta med Cyxones ytterst professionella ledningsgrupp och det team av världsledande rådgivare som Cyxone knutit till sig för att förverkliga Rabeximods fulla potential som behandling och tillgodose det uppdämda behov som finns från det stora antalet patienter som inte svarar på nuvarande behandlingar.” säger professor Costantino Pitzalis.

Tara Heitner, VD för Cyxone, kommenterar: “Vi är glada över samarbetet med professor Pitzalis och hans team på William Harvey Research Institute. Hans intresse för Rabeximod som en alternativ first-line-treatment för RA och hans expertis och förståelse för behovet av differentierade behandlingar inom RA är nyckelfaktorer för vårt framtida arbete och viktig validering. Professor Pitzalis deltagande tillsammans med de övriga världsledande rådgivarna betyder att vi har bästa möjliga kompetenser i teamet för att kunna positionera Rabeximod på RA-marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt.”

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar