Dala Energi AB (publ)

Report this content

Bokslutskommuniké 2017 20170101 – 20171231

VD:s kommentarer

När vi nu summerar 2017 så bidrar alla verksamheter, med undantag för vattenkraften, till ett starkt positivt resultat. Under året når vi ett positivt operativt kassaflöde och skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt utveckling. Varenda krona vi nu tar in i prishöjning på elnätet kommer vi att återinvestera i våra nät för att i framtiden kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.  

Utvecklingen för fibernätsverksamheten är positiv men något lägre än förväntat på grund av förseningar i flera projekt. Antalet anslutna adresser ökade med 24 % och användningen i fibernätet med 44 % under året. Vi fortsätter att satsa på en kraftig fibernätsutbyggnad och planerar att ansluta 3 700 fastigheter till vårt öppna fibernät under kommande två år. Nya fibernätskunder ger oss mycket väl godkänt enligt våra nöjd kund index mätningar. Man upplever det som enkelt att ansluta sig till vårt fibernät och man är mycket nöjd med vår installation. 

Elnätsverksamheten visar ett mycket bra rörelseresultat tack vare god kostnadskontroll och högre intäkter. För närvarande redovisar vi både externa kundarbeten och den reglerade elnätsverksamheten i elnätsbolagen. Allt större del av rörelseresultatet kommer i framtiden att komma från externa kundarbeten som inte ingår i elnätsregleringen (taxefinansierad). Ett utökat tjänste- och produktutbud är en del i vår strategi för ett framgångsrikt Dala Energi. Vi utvecklar vår entreprenadverksamhet för både interna och externa kunder för att kunna leverera byggnation och underhåll av el och fibernätsanläggningar på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Som en del i den strategin förvärvade vi vid årsskiftet 2017/2018 DalaLink AB. Därigenom fick vi del av en effektiv och kompetent organisation för att bygga ny fibernätsinfrastruktur så att vi kan möta efterfrågan från fibernätskunderna.

Även värmeverksamheten utvecklas bra. Genom ombyggnad av en panna i Leksand så är nu all oljeanvändning i princip borta. Tillsammans med leveranser från intressebolaget Biodal Kraftvärme AB och kostnadsfokus får vi en stabil värmeverksamhet. Dala Energi och Rättviks Teknik har tecknat en avsiktsförklaring för att vi gemensamt skall verka för att skapa en värmeverksamhet som kan möta framtidens utmaningar innovativt och vara ledande inom vår bransch. Intentionen är att vi skall möta framtidens utmaningar genom ett samgående av värmeverksamheterna i Leksand och Rättvik.    

Vi har genom samarbetet med Dalakraft ökat tillgängligheten för våra kunder med utökade öppettider samt tagit fram en ny hemsida som ständigt utvecklas. Detta för att leverera en kundupplevdes som är lite mer, vilket också visar sig vid våra nöjd kund index mätningar. Den senast gjorda mätningen visar att inom samtliga områden så som tillgänglighet, bemötande, kompetens och tydliga svar ser vi att kundnöjdheten ökar. Med betyget 4,4 på en 5 gradig skala kan vi känna oss nöjda, men inte mätta. För den som slutar bli bättre slutar att vara bra.    

Bengt Östling

VD

Bengt Östling, VD 0247-738 02
Susanne Juhl, Ekonomiansvarig 0247-738 05 
Pepins, 08-6731790

Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader som framförallt är Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i
vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt där vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer. Vi omsätter 300 mkr och har ca 33 000 kunder. Våra aktieägare är idag över tre tusen privata ägare och tre kommuner;
Leksand, Rättvik och Gagnef.