Dela

Citat

– På Dala Energi arbetar vi hårt för att stödet skall komma våra kunder tillgodo så snabbt och enkelt som möjligt. Vi administrerar totalt 68 miljoner kronor i elprisstöd för december till februari till våra kunder, där 18 550 får stöd, i snitt med 3 666 kr för hela perioden.
Bengt Östling, vd Dala Energi
Samhällets digitalisering har möjliggjort helt nya arbetssätt som med ny teknik ger stora möjligheter till verksamhetsmässiga skalfördelar. Det ger oss möjlighet att skapa effektiva och geografiskt spridda verksamheter genom virtuella organisationer. Vi kan effektivt jobba för att stärka regioner så att människor och företag kan leva och utvecklas i vår bygd. Genom ett samgående kan vi fortsätta vara lokala i både Dalarna och Hälsingland samtidigt som vi är effektiva.
Bengt Östling, vd Dala Energi
”Det är verkligen roligt att vi får fler delägare och vi blir nu en bra bit över 4 000 aktieägare. Tillsammans för bygdens bästa investering är vår vision, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och där vi sparar på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning. Vi ska vara ett bolag väl förankrat i bygden, där vi tillsammans med kunder, ägare, medarbetare och kommunerna utvecklar bygden”
Bengt Östling, Vd Dala Energi
“Att vi lyckats genomföra emissionen så framgångsrikt med vår gemensamt framtagna modell tycker vi är fantastiskt. Dala Energi är ett gediget och stabilt energibolag med över 300 miljoner i omsättning, och att över 36 miljoner tecknades i emissionen via Pepins sajt är ett starkt bevis för vår plattform. Framtidens kapitalanskaffningar kommer i högre grad ske via digitala plattformar och vara öppna för alla, snarare än genom inbjudan i personliga och slutna nätverk.”
Linn Ansterus, Kapitalanskaffningsansvarig Pepins
– Det är viktigt för oss att vara delaktiga i hållbarhetsfrågorna och det är självklart att vi ställer oss bakom planen för fossilfri uppvärmning. Vi ser en ökad efterfrågan av el inom transportsektorn och för att motverka detta kan fjärrvärme reducera elanvändning och bidra till effektreduceringar i ett smart och hållbart energisystem. Vi använder idag 100 procent lokala biobränslen, så vi har redan kommit mycket långt men självklart finns det mer att göra.
Bengt Östling
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp