Dala Energi AB (publ) inleder processen med att marknadsnotera Dala Energi-aktien på Nasdaq Frist North

Report this content
Bolagstämman för Dala Energi har beslutat att Dala Energi-aktien skall listas och marknads noteras på en handelsplats med MTF-plattform. En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via normala aktiehandelns kanaler för noterade aktier.

Samtidigt som en ny handelsplats skall skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare.

Dala Energis styrelse har utvärderat möjliga handelsplatser utifrån tio urvalskriterier och har därefter fattat beslut att inleda en noteringsprocess av Dala Energi-aktien på Nasdaq Frist North.

Målsättningen är att en notering av Dala Energi-aktien kan ske under januari 2022.

För vidare frågor hänvisas till:

Dala Energi AB
Bengt Östling, VD 076-525 49 02

Bengt Östling, VD 076-525 49 02

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 200 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.pepins.se eller ring 08-673 17 90

Prenumerera