Dala Energi AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören i Dala Energi AB (publ) får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och hållbarhetsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport kan beställas eller hämtas på vår hemsida.

Hållbarhetsrapporten vänder sig främst till våra ägare, kunder och medarbetare. Målsättningen med rapporten är att ge våra intressenter en bild av hur vi arbetar för ett hållbart Dala Energi som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. I rapporten beskriver vi vad det är vi uppnått under 2021 i vårt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling, men också vilka målsättningar som driver oss till att fortsatt vara ett framgångsrikt, hållbart och innovativt bolag.

Vi balanserar mellan våra fyra fokusområden för ett framgångsrikt Dala Energi 2025:

•                              Kund - en kundupplevelse som är lite mer

•                              Hållbarhet - för bygdens utveckling

•                              Ekonomi - bygdens bästa investering

•                              Medarbetare - bygdens attraktivaste arbetsplats

– Vi har satt upp en tydlig målbild fram till 2025 och även långt efter det. Inom många fokusråden har vi en bra status och riktning. Vi når flera framgångar, tillexempel i ökad leveranssäkerheten med minskade avbrottstider. Men vi ser också utmaningar inför framtiden, bland annat i negativt operativa kassaflödet för koncerner. Vi har fortsatt att göra investeringar av strategisk karaktär för tillväxt i fibernät, elnät och kraftproduktion, vilket medför att det operativa kassaflödet inte riktigt når upp till ägarnas intensioner. Vår ambition är att kassaflödesmålet uppnås för koncernen som helhet under 2022, kommenterar Bengt Östling, vd. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, CFO
Mail: susanne.juhl@dalaenergi.se 
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se 

Dala Energis Certified Adviser är Redeye AB 
Telefon: +46 8 121 576 90 
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se