Dala Energi AB (publ), Delårsrapport Q2 2020, offentliggjord fredagen den 18 september 2020

Report this content

Vi har levererat våra samhällsviktiga lösningar inom el, värme & kommunikation till kunder med en hög servicenivå utan större avbrott, trots Coronapandemin.

Våra medarbetare har på ett föredömligt sätt hanterat den unika situationen vi är i och anpassat arbetssätt och rutiner för att hållbart kunna möta våra kunders förväntningar och fortsatt bedriva en normal verksamhet med rekordstora investeringar i våra el- och fibernät för bygdens utveckling.  

Vi slutförde under andra kvartalet affären med att öka vårt ägande i Dala vind AB från 3,4 % till 20,3 % och redovisar därmed från och med andra kvartalet Dala Vind som ett intressebolag. Affären genomfördes med både kontant ersättning,165,88 kr per aktie, och genom kvittning mot aktier i Dala Energi vid en emissionskurs på 22 kr per aktie. Värderingen av Dala Vind motsvarar i stort sett substansvärdet i bolaget.     

Vi har i flera avseenden ansträngda marknadsvillkor för kraftproduktionen där inledningen av 2020 har inburit stora prisfall som också fortsatt under andra kvartalet till rekordlåga marknadspriser på el. Samtidigt så är det en volatil elmarknad med stora svängningar från över 2 kr per kWh till ett negativt pris enskilda timmar. Detta förklaras främst av stora inflöden till vattenmagasinen och av en hög vindkraftsproduktion. Tittar man i ett längre perspektiv, från avregleringen 1996, så ser man att det finns höga toppar och djupa dalar som är relativt korta vilket innebär att snittet är ganska stabilt över tid.   

Intresset för mikroproduktion med solceller ökar kraftigt. Prognosen för 2020 av anslutna anläggningar är en dubblering mot 2019. Tillväxten motsvarar elförbrukningen under ett år för nästan 100 villor.  

Vi fortsätter att ansluta fastigheter till vårt fibernät. Även om takten minskar är det fortsatt stort intresse. Glädjande är också att antalet kunder som köper tjänster i nätet ökar. Sedan 2016 har antalet kunder utan tjänster varit relativt konstant. Från årsskifte ser vi ett trendbrott där även antalet kunder som inte utnyttjat fiberanslutningen minskar, vilket är avgörande för den framtida lönsamheten.    

I det ackumulerade resultatet för 2020 ingår en engångseffekt av omstruktureringen av värmeverksamheten. För koncernen sker en förbättring av underliggande EBITDA samtidigt som vi investerade rekordmycket under första halvåret.  

 

I dagsläget slutför vi nyemissionen som påbörjades i juni. Det är verkligen roligt att vi får fler delägare och vi blir nu en bra bit över 4 000 aktieägare när vi slutför emissionen.  

Vi har som tradition att bjuda in våra aktieägare varje år till vår välbesökta och uppskattade årsstämma. I år satte pandemin stopp för planerna om den traditionella stämman. In i det sista planerade vi ändå för en aktieträff i Dalhalla under september men tvingades konstatera att vi fick flytta fram även dessa planer på grund av pandemin. Vi planerar istället för en bra bolagstämma den 21 maj 2021.  

Bengt Östling, VD 

Bengt Östling, VD 0247-738 02
Susanne Juhl, Ekonomiansvarig 0247-738 05 
Pepins, 08-6731790

Dala Energi är en regional leverantör som erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är Lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter drygt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på  www.pepins.se eller ring 08-673 17 90

Prenumerera

Dokument & länkar