Dala Energi och Rättvik Energi går samman och letar nya delägare för att utveckla värmeverksamheten i Dalarna

Report this content

Målbilden är ett samägt bolag där Dala Energi och Rättviks kommun fortsatt är ägare med en ägarandel och tillsammans men en ny ägare, fortsätta utveckla värmeverksamheten.

 

Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på att skapa kundnytta och konkurrenskraft, där bolaget ska genom sin verksamhet bidra till positiv samhällsutveckling inom marknadsområdet.

-Energimarknaden står inför förändringar och fjärrvärmen skall klara av att möta konkurrens från flera alternativa lösningar, samtidigt också vara en del av alternativa energilösningar. För att klara framtidens utmaningar behöver våra värmeverksamheter tillhöra en större enhet eller ingå i ett kluster för att utveckla verksamheten, möta kunder och samhällets framtida behov, berättar Dala Energis vd Bengt Östling.

Dala Energi AB och Rättviks kommun Kommunhus AB, kommer tillsammans etablera ett nytt bolag för sina fjärrvärmebolag, Dala Energi Värme AB och Rättviks Energi AB. Vad företaget ska heta är inte klart.

Avsikten är därefter att sälja en del av aktierna i detta nya bolag till en extern part som kan tillföra ytterligare industriell expertis och stordriftsfördelar. EY har uppdraget att bistå parterna med finansiell- och juridisk rådgivning.

- Värmeverksamheterna i Rättvik och Leksand är relativt små och genom samgåendet med Dala Energi, bildandet av det nya bolaget och tillsammans med en ny delägare, får vi en stark värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att människor och företag kan leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt, berättar Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.

Bengt Östling, Vd Dala Energi, 0247-738 02
Annette Riesbeck, Kommunstyrelsens ordförande i Rättvik, 0248-70 250
Kent Byman, Kommunikationschef Dala Energi, 076-117 49 28
Niclas Boberg, Associate Partner/Mergers & Acquisitions Advisory, Ernst & Young Corporate Finance AB, 08-520 596 81 

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter drygt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på  www.pepins.se eller ring 08-673 17 90

Prenumerera