Ny solcellspark kan försörja 300 villor med el

Report this content

Anläggningen planeras längs med E16 mot Vansbro i Gagnefs kommun. Ytan för solcellsanläggningen motsvarar cirka 12 fotbollsplaner. Planen är att markarbetet ska inledas under hösten 2023 och invigningen förväntas äga rum i början av sommaren 2024. Fyra parter är delaktiga i byggnationen, Dala Energi, Dalavind, Dala Vindkraft Ekonomisk förening och markägare.

Dala Energi har utrett ett flertal områden i länet för möjliga solcellsparker men området längs med E16 mot Vansbro är det mest lämpliga för uppkoppling till nätet. Parken behöver en stor yta och närhet till en mottagningsstation som tar emot kraften.

– Det här ligger rätt i tiden med de energipriser och den klimatkris vi befinner oss i. Vi tar vara på solens resurser med tanke på framtiden och de klimatmål som förväntas uppnås till 2045, berättar Dala Energis projektledare Mago Göransson som även berättar att folk i allmänhet är positiva till solenergi.

Ytan på 6,5 hektar består i dag av gammal åkermark och ägs av en privat markägare. Mellan honom och Dala Energi finns nu ett arrendeavtal som gäller i fyrtio år, någon han är nöjd med.

– Det känns spännande och intressant med framtidens elproduktion. Det är också bra att marken kommer till nytta. Den går inte att använda till något annat, berättar markägare Anders Janises.

DalaVind fick sedan i uppdrag att driva processen med arrendedialog, (miljö)tillstånd och affärsupplägg.

-– Det känns jättebra. För vår del handlar det om att hitta olika lokala kraftproduktionslösningar så att vi kan fortsätta bidra till ett hållbart samhälle i länet, säger Helen Wittesjö, Vätgasansvarig på DalaVind.

Förhoppningen är att markarbetet ska inledas under sommar/höst och parken förväntas leverera cirka 4 000 MWh per år när den står klar. Det motsvarar cirka 300 villors elförbrukning under ett år.

Dala Vindkraft Ekonomisk förening har under en längre tid tittat på möjligheten att även erbjuda solenergi till medlemmar. Fram till nu har det bara varit vindkraft man kan bli delägare i.

– Vi i styrelsen har diskuterat möjligheten att även erbjuda solenergi till medlemmar, säger Sverker Ericsson, Dala Vindkraft. Vi ser att många börjar förstå att alla kraftslag behövs i energiomställningen. Det är inte alla som har möjlighet att sätta solceller på sitt eget tak, och då vill vi ge möjlighet att investera i solenergi som andelsägare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.