PRESSMEDDELANDE

DalaLink och Dala Energi har tecknat en avsiktsförklaring om att DalaLink överlåter hela rörelsen till Dala Energi.

Bildtext: Bengt Östling, Mattiaz Ullström, Jonas Björklund och Henrik Bernhardsson.

 

Den gemensamma målbilden är att tillsammans fortsätta utveckla DalaLinks verksamhet i en större koncern. 

Dala Energi får del av en effektiv och kompetent organisation för att bygga ny fiberinfrastruktur, vilket är värdefullt och inte minst för att möta efterfrågan från kunderna.

Genom att tillsammans utveckla entreprenadverksamheten inom fiberområdet ser vi flera fördelar. Vi får också snabbt bättre förutsättningar för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna, berättar Dala Energis Vd Bengt Östling.

Vi ser detta som ett naturligt steg i DalaLinks utveckling och en möjlighet att växa ytterligare på fibermarknaden i Dalarna. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Dala Energi under flera år och ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten tillsammans och bli en del av koncernen. Detta innebär initialt inga större förändringar för våra kunder och samarbetspartners och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, berättar Jonas Björklund och Mattiaz Ullström.

Dala Energi och DalaLink ska tillsammans satsa på att öka försäljningen av externa tjänster åt andra nätägare och fastighetsägare i Dalarna så som konsultation, byggnation och underhåll av stadsnät och bredbandslösningar.

Överlåtelsen planeras till den 1 januari 2018 då alla 8 medarbetare som idag arbetar i DalaLink blir en del av Dala Energi.

Bengt Östling, Vd Dala Energi, 0247- 738 02

Henrik Bernhardsson, Produktägare Fiber Dala Energi, 0247-738 87

Jonas Björklund eller Mattiaz Ullström, DalaLink, 0250-511 190

Kent Byman, Kommunikations & Marknadschef Dala Energi, 076-117 49 28

Dala Energi är en lokal leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetar-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter knappt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.alternativa.se eller ring 08-673 17 90.

Om oss

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter drygt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.pepins.se eller ring 08-673 17 90