Värmevärden blir delägare i Leksand och Rättviks fjärrvärme

Report this content

Värmevärden har förhandlat ett avtal med Dala Energi AB och Rättviks kommun avseende 51% förvärv av fjärrvärmen i Leksand och Rättvik. Avtalet är resultatet av en process som pågått under en längre tid och som har skett i konkurrens med flera andra intressenter. Nu återstår ett slutgiltigt beslut i Dala Energis styrelse och Rättviks kommunfullmäktige, innan allt beräknas vara klart i början av november.  

 

– Vi är mycket glada för förtroendet att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Leksand och Rättvik i ett samägande med kommunen och Dala Energi AB. Vi kommer med intresse följa de beslut som återstår, säger Anders Ericsson, vd för Värmevärden. 

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik bedrivs i dag som två enskilda verksamheter, där nuvarande ägare ser ett behov av ökad samverkan samt vikten av att ingå i en större verksamhet för att kunna fortsätta utveckla fjärrvärmen. De nuvarande ägarna har därför beslutat att slå ihop sina verksamheter och samtidigt ta in en ny delägare som kan tillföra ytterligare kompetens. Processen kring en ny delägare har skett under en längre tid och i konkurrens mellan flera olika intressenter där slutligen Värmevärden kunnat erbjuda de mest attraktiva villkoren. 

– Genom det nya partnerskapet med Värmevärden, kommer vi tillsammans att skapa en starkare värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt. Affären kommer att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och delägare, säger Bengt Östling, vd för Dala Energi.   

– Det är glädjande att välkomna Värmevärden som ny delägare och vår förhoppning är att denna affär säkerställer en fortsatt väl fungerande verksamhet för framtiden där vi förstärker vår kompetens och kan vidareutvecklas. Vi ser goda förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt företagande och en förbättrad kundkontakt på sikt, säger Annette Riesbeck, Kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.   

Nu återstår beslut hos Dala Energi AB:s styrelse och Rättviks kommunfullmäktige för att avtalet ska träda i kraft, vilket förväntas ske under den närmaste tiden. I och med avtalet övertar Värmevärden det operativa ansvaret för verksamheten, medan de nuvarande ägarna kommer finnas kvar som aktiva ägare för att tillsammans utveckla verksamheten vidare. Fjärrvärmeverksamheten i Leksand och Rättvik har idag totalt sex anställda och levererar ca 90 GWh/år.  

Dala Energi AB 
Bengt Östling, vd 076-525 49 02 

Värmevärden AB 
Anders Ericsson, vd 08-55 76 24 26 

Rättviks Energi AB 
Henrik Valgma, vd 0247-441 48 
 

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter drygt 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på  www.pepins.se eller ring 08-673 17 90

Prenumerera