Om oss

Daymaker är experter på kundmötet och ledande i Norden på att mäta, analysera och hjälpa våra uppdragsgivare att förbättra sitt kundbemötande. Genom olika undersökningar och mätmetoder kan vi hjälpa våra uppdragsgivare att gå från insikter om kundmötet till fokus och konkret handling i syfte att skapa förändring. Daymaker kan hjälpa alla företag och organisationer som möter kunder, från detaljhandel och tjänsteföretag till offentlig service. Vi arbetar med kundmötet i alla olika kanaler, fysiska såväl som digitala. Vår affärsidé Vi vill vara den bästa rådgivaren avseende kundmötet i syfte att hjälpa våra uppdragsgivare att nå bättre affärsmässiga resultat. Varje aktivitet ska mätas och varje råd ska komma från mätresultat. För oss är det viktigt att mätresultaten verkligen används i företagen. Därför lägger vi stor vikt vid att återkoppla på alla nivåer i en organisation; från ledningsgrupp, regionchefer, enhetschefer till varje enskild medarbetare.

Prenumerera

Relaterade releaser