Daymakerindex Provrum 2019

Report this content

Så bra är modekedjorna på att ta hand om kunderna i provrummet

G-star är bäst på att ta hand om kunderna i och runt provrummet. Det visar Daymakers undersökning av 16 av landets största modekedjor.

– Kedjorna har blivit bättre på att vårda sina kunder i provrummet, men fortfarande är det bara varannan säljare som kommer tillbaka till provhytten för att se hur det går för kunden, säger Lotta Eriksson, vvd för Daymaker.

Daymaker har för andra året undersökt kundupplevelsen i och runt provrummen i 16 av Sveriges största modekedjor.

Undersökning visar att kedjorna har blivit bättre på att ta hand om kunderna i provrummen. I årets mätning landar helhetsintrycket på 53 procent, att jämföra med 49 procent 2018.

Modekedjornas säljare har blivit bättre på att informera om att de finns tillgängliga och gärna hjälper till, att ställa frågor under provningen och hjälpa till med andra storlekar och modeller.

– Vi ser också att färre säljare dumpar kunderna i provrummet. 56 procent kommer tillbaka till kunden i provrummet. Det är en klar förbättring mot förra året då bara 44 procent återkom till kunden, säger Lotta Eriksson.

Överlag visar undersökningen att det finns ett starkt samband mellan nöjda kunder och att få hjälp vid provrummet på ett bra sätt.

– Att som kund bli ordentligt hjälpt i provrummet – den plats som de allra flesta drar sig för att besöka – har en enorm påverkan på kundlojaliteten och försäljningen. Vi ser också att de kedjor där säljarna tar kunden genom hela säljprocessen har dubbelt så hög rekommendationsgrad jämfört med kedjorna där säljarna inte fullföljer processen, säger Lotta Eriksson.

Betyget på kedjornas bemötande vid provrummen

Siffran visar andel av måluppfyllelse.

1. G-star: 83%

2. VeroModa: 71%

3. Carlings: 69%

3. Joy: 69%

5. Twilfit: 63%

6. Brothers: 60%

6. Cubus: 60%

8. BikBok: 54%

8. Volt: 54%

10. MQ: 51%

11. Dressmann: 46%

11. Indiska: 46%

13. Gina Tricot: 37%

13. KappAhl: 37%

15. Lindex: 29%

16. H&M: 20%

Så gjordes Daymakerindex Provrum 2019

  • Mätmetoden är mystery shopping, vilket innebär att butikerna har fått besök av mystery shoppers.
  • Butikerna har rankats utifrån sju frågeställningar kopplade till provrummet. Fem observationer har utförts per kedja.
  • Observationerna genomfördes under perioden 2019-01-12 till 2019-02-01.
  • Hela rapprten finns tillgänglig på: https://www.daymaker.se/daymakerindex/daymakerindex-butik-sverige-2019/daymakerindex-provrum-2019/
Lotta Eriksson
Vice VD
lotta.eriksson@daymaker.se

Om Daymaker 

Daymaker är experter på kundmötet. Vi hjälper företag och organisationer att mäta, analysera och förändra för att förbättra sitt kundbemötande i olika kanaler. Daymaker grundades 2004 och genomför undersökningar och rådgivning i hela Europa. Flera olika Daymakerindex har utvecklats för att ta pulsen på kundmötet. För mer information besök daymaker.se

Taggar: