• news.cision.com/
  • DBP/
  • Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), 556991-6082, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 mars 2018 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 9 april 2018 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Ytterligare genomför Bolaget en företrädes nyemission för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov för kommande tolv månader som presenterades i Bolagets pressmeddelande den 9 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD

Mer om DBP: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.

Taggar: