Beviljat patentskydd för Temodex och SI-053 på den eurasiska marknaden

Forskningsinstitutet för fysiska och kemiska problem vid Vitrysslands statliga universitet i Minsk har fått patentskyddet som täcker Temodex och SI-053 beviljat av den eurasiska patentorganisationen (EAPO). Godkännandet av patentet innebär att produkterna är patentskyddade på den Eurasiska marknaden åtminstone till och med år 2036. Det eurasiska patentet är del av en patentfamilj som ansökts om i samarbete med Double Bond Pharmaceutical. Den internationella patentansökan som skyddar SI-053 fick ett positivt skriftligt utlåtande under den internationella fasen, och har nyligen gått in i nationella faser I USA, Europa (EP), Asien och andra länder som är intressanta.

”Jag är mycket glad över att det första patentet från patentfamiljen som täcker SI-053 har blivit beviljat” kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical. “I och med patentet har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av vår front-line produkt SI-053 för behandling av hjärntumörer”.

Mer om SI-053 och Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Mer information hittar du här (http://doublebp.com/sv/produkter/temodexsv ). Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA

Mer om Forskningsinstitutet för fysiska och kemiska problem (RI PCP): http://www.fhp.bsu.by/english

Mer om Eurasian Patent Organization (EAPO): https://www.eapo.org/en/

Eurasian patent täcker: Republic of Belarus, Republic of Tajikistan, Russian Federation, Republic of Kazakhstan, Azerbaijan Republic, Kyrgyz Republic, Republic of Armenia

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar