DBPs första inköps order från Closter Pharma

Report this content

Som tidigare meddelats signerade Double Bond Pharmaceutical och CLOSTER PHARMA S.A.S (Colombia) ett distributionsavtal för Temodex i Mexiko, Brasilien, Colombia, Peru, Ecuador och Costa Rica i september 2018. I början av november samordnade Double Bond Pharmaceutical och Closter Pharma ett erfarenhetsutbyte där åtta läkare från ledande sjukhus i Colombia fick träffa och utbyta erfarenheter med utvecklare, tillverkare och användare av Temodex i Minsk, Vitryssland. Under tre dagar fick de möjligheten att vara med sina vitryska kollegor och se med egna ögon hur Temodex tillverkas och används på plats. Som nästa steg av samarbetet har nu Double Bond Pharmaceutical fått sin första inköps order avseende 10 enheter av Temodex.

“Vi är mycket nöjda över att samarbetet med vår partner i Latin Amerika fortsätter utvecklas och redan har genererat en inköps order. Det finns ett stort intresse för Temodex i olika delar av världen och vi är glada att vi kan förse läkare till patienter med hjärncancer med vår innovativa produkt, - kommenterar Igor Lokot, VD på Double Bond Pharmaceutical, - ”Latinamerika är en stor marknad och kan generera en lukrativ verksamhet för Drugsson AB”

Mer om Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com

Mer om Closter Pharma: https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Closter_Pharma_SAS_en_Reorganizacion_en_2652694.html

Mer om samarbete med Closter Pharma: /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2650411/930428.pdf, /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2630313/917486.pdf

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar