Mycket bra resultat för Temodex, läkemedelskanditat mot hjärncancer, efter avslutad första MGMT undersökning

En pilotundersökning är nu avslutat för att bestämma om MGMT status påverkar effektiviteten av behandling med Temodex. Preliminärt finns inte någon signifikant skillnad.

Preliminära resultat tyder på att det inte finns någon signifikant skillnad i överlevnad mellan MGMT metyleringspositiva och negativa patienter som behandlades med Temodex, och att alla patienter som fick Temodex hade en signifikant bättre överlevnad än kontrollgruppen när både DNA- och proteindata för MGMT togs in i beräkningen. Detta resultat kommer längre fram under året att presenteras på vetenskapliga möten och i vetenskapliga tidskrifter. Vidareundersökningar på en större grupp patienter planeras att starta inom kort.

”MGMT status tillåter att skilja på patienter som svarar bra eller svarar dåligt på standard-of-care kemoterapi med temozolomid. Att MGMT status inte verkar vara lika avgörande för patientens överlevnad efter behandling med Temodex i kombination med standardbehandling kan betyda att Temodex blir den mest effektiva kemoterapeutiska behandlingen för patienter som svarar dåligt på standard terapi med temozolomid”, - säger Dr Iulia Karlsson, Head of Biomarker and Companion Diagnostics Development i DBP.

”Denna undersökning skapar en mycket stark profil för Temodex och ger oss bra möjligheter framöver att fortsätta vårt utvecklingsarbete mot att göra Temodex till ett nytt effektivt läkemedel mot hjärncancer”, - säger Igor Lokot, VD på Double Bond Pharmaceutical.

Denna information är sådan information som DBPI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar