Ny lyckad in vitro-studie utökar förståelsen av effekten av Temodex

 Double Bond Pharmaceutical har nu slutfört ett lyckat samarbetsprojekt med enheten för “In vitro and Systems Pharmacology” inom “Drug discovery and development”-plattformen på SciLifeLab vid Uppsala universitet som har pågått under sommaren.

Projektets mål var att få mer kunskap om de farmakologiska och cytotoxiska effekterna av temozolomid och Temodex in vitro i olika humana hjärncancercellinjer. Resultaten visar bl.a. att temozolomid i sig självt inte bara är cytotoxiskt mot glioblastomtumörer utan även mot andra typer av hjärntumörer som t ex. medulloblastom och även metastaser uppkomna ur andra primära tumörer. ”Studien har gått planenligt och resultaten har gett oss värdefull kunskap om både temozolomid och Temodex” säger Linda Rickardson, Preclinical Development and Regulatory Affairs Specialist vid DBP.

”Denna studie har bl.a visat att indikationsområdet för Temodex skulle kunna utökas till även andra typer av hjärntumörer än enbart primära glioblastomtumörer,” - säger Igor Lokot, VD för DBP. ”Ytterligare en pusselbit har lagts till och jag kan med ännu större tillförsikt se framåt på utvecklingen av Temodex. Den här studien, precis som alla andra lyckade studier vi har genomfört, ökar ytterligare värde på både produkten och bolaget”.

Mer info om SciLifeLab och plattformen:

https://www.scilifelab.se/facilities/in-vitro-systems-pharmacology/ 

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att registreras i EU och även globalt. Mer information hittar du här.

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar