Ny studie bekräftar säkerhet av Temodex och visar att läkemedlet stannar där det ska

Double Bond Pharmaceutical har nu slutfört den studie som undersöker hur mycket läkemedlet Temodex sprider sig i hjärna hos råtta. Studiens syfte var att följa och kartlägga koncentrationen av den aktiva substansen och dess metabolit i både hjärna och blodcirkulation. Studien utgör en i raden av kompletterande prekliniska undersökningar för att bevisa och stärka proof of concept för företagets läkemedelskandidat mot hjärncancer – Temodex.

Resultaten visar bland annat att koncentrationen av aktiv substans i råtthjärna ligger flera gånger över nivån som uppnås med den vanliga standardbehandlingen av glioblastom hos människa. Vid undersökning av råtthjärnan sågs en god spridning av aktiv substans utan att ge allvarliga förändringar av hjärnan.

”Studieresultaten visar att koncentrationen är fullt jämförbar med den som man uppnår med gängse behandling av glioblastom och till och med ligger däröver under en längre tid utan att ge allvarliga biverkningar, säger Stellan Swedmark, Director of Preclinical Development/Regulatory Affairs på Double Bond Pharmaceutical (DBP). – Dessutom ser vi också att den aktiva substansen sprids i mycket begränsad grad utanför hjärnan, vilket är mycket fördelaktigt för en effektiv och säker behandling av hjärncancer. Därför kan vi också dra slutsatsen att risken för biverkningar hos patienterna vid behandling med Temodex bör vara mycket liten”.

”Jag är inte förvånad över de resultat som vi uppnått i denna studie, säger Igor Lokot, VD för DBP. – Den höga koncentrationen i hjärna talar för att Temodex är effektivare än standardbehandlingen utan att för den skull ge mer biverkningar, vilket stämmer mycket bra överens med resultaten av kliniska prövningar tidigare genomförda för Temodex i Vitryssland som har visat på hela 9 månader förlängd överlevnad, vilket är rekord inom hjärncancer och många andra typer av cancer. Denna studie kommer givetvis att utgöra en hörnsten i det paket som vi kommer att skicka in till myndigheterna för att ansöka om kliniska prövningar i EU”.

Mer om Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli registrerat i EU och även globalt. Mer information hittar du här.

 

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar