Förtydligande:

Report this content

Delmis dubbla oberoende

Den senaste tiden har det cirkulerat en del, som vi uppfattar det, missförstånd kring Delmis funktion, syfte och arbetssätt. Vi skulle därför vilja förklara vad som avses med Delmis dubbla oberoende.

Delmi initierar och synliggör kunskap och forskning på migrationsområdet. Syftet är att bidra till en samhällsdebatt som är faktabaserad och har en vetenskaplig bakgrund. Delmi bildades genom ett regeringsbeslut år 2013 men regeringen talar inte om för Delmi vilken forskning som ska initieras eller synliggöras. Delmi avgör självständigt vilken forskning som ska eller inte ska publiceras. Det här är det ena oberoendet. Vidare är det så i delmisammanhang att forskarna själva står för innehåll, slutsatser och eventuella rekommendationer. För att det inte ska råda någon tvekan på den här punkten skrivs det ut på publikationerna. Att någonting publiceras i Delmis publikationsserie innebär alltså inte att Delmi ställer sig bakom innehållet. Att det kan finnas olika uppfattningar om vetenskaplig metod och forskningens resultat är naturligt. Delmi censurerar inte forskningen och gör heller inte någon vetenskaplig överprövning av densamma. Detta är det andra oberoendet. Delmi har ett dubbelt oberoende.

Vi ska inte undvika svåra frågor. Det är vår övertygelse att synliggörande av forskning med därpå följande öppen och saklig diskussion är något som är bra.

Joakim Palme
Ordförande Delmi                               

Mattias Wahlstedt
Kanslichef Delmi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar