Tolkfunktionen i asylprocessen - Pressinbjudan till webbinarium, 20 maj 2021

Report this content

Asylintervjun är förmodligen den mest kritiska delen inom asylprocessen, och de allra flesta intervjuer sker med hjälp av tolk. Detta kan bli ett problem när asylsökande kommer från språkområden där det saknas tolkkompetens i Sverige, vilket i sin tur drabbar den asylsökande och är ett hot mot rättssäkerheten i asylprocessen. 

I Delmis nya kunskapsöversikt ”Tolkfunktionen i asylprocessen” skriven av Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou undersöks den forskning som finns på området – om mötet mellan migrationsmyndigheter och asylsökande. Forskningen pekar på att tolkförmedlade asylintervjuer är svåra och komplicerade kommunikationssituationer och att en tolk är både något mer och något annat än ett enkelt översättningsredskap. En viktig slutsats är att behovet av att stärka och professionalisera tolkfunktionen i asylprocessen är både nödvändigt och akut. På webbinariet diskuteras kunskapsöversiktens slutsatser och förslag till förbättringar på tolkområdet av en namnkunnig panel med olika perspektiv på frågan. Behöver tolkyrket professionaliseras och hur ska det i så fall gå till? Går det att skapa en långsiktig policy för tolkfunktionen i asylprocessen – och vad behöver i så fall olika aktörer göra för att åstadkomma detta?

När: torsdagen den 20 maj 2021, 10.00-11.00
Var: Zoom

Medverkande:

Rapportförfattare: Cecilia Wadensjö, professor i översättning och tolkning vid Stockholms universitet.
Moderator: Kerstin Brunnberg, tidigare VD vid Sveriges Radio och kommittéledamot på Delmi.

Panelister:
Ann-Marie Colliander Lind, ordförande för Almega Språkföretagen och VD på Increase.
Folke K Larsson, fil dr. och bl.a. huvudsekreterare för Tolkutredningen SOU 2018:83.
Rustem Yunusov, fil dr. och nationell samordnare för språktjänster på Migrationsverket.

Reservera din plats på webbinariet här

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media