Om oss

Delegationen mot segregation (Delmos) är under avveckling och läggs ned vid årsskiftet. 2018-2022 har myndigheten haft uppdraget att minska och motverka den socioekonomiska boendesegregationen genom att producera och sprida kunskap och främja samverkan enligt statens långsiktiga strategi mot segregation.http://www.delmos.sehttps://segregationsbarometern.delmos.se/