Delete Group Oyj Abp har ansökt om att bolagets emitterade obligationer tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors Ab:s börslista

DELETE GROUP OYJ ABP, BÖRSMEDDELANDE 16.4.2018 kl. 15:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Delete Group Ab har idag hos Nasdaq Helsingfors Ab ansökt om att bolagets emitterade säkerställda seniora obligationer med ett nominellt värde på 85 miljoner euro skall tas upp till handel på Helsingfors Börs. Den offentliga handeln på Helsingfors Börs förväntas börja den 19 april 2018 med handelssymbolen "DELJVAIH21".

Närmare information:

DELETE GROUP OYJ

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767
e-post:
ville.mannola@delete.fi 

DISTRIBUTION:

 

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

www.deletegroup.fi/sv

Ville Mannola, CFO

DELETE GROUP OYJ

telefon: +358 400 357 767
e-post: ville.mannola@delete.fi

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster.

Om oss

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Företaget sysselsätter cirka 1000 professionella medarbetare och är lokaliserat på över 30 verksamhetsställen i Finland och Sverige.

Prenumerera